tisdag 30 april 2013

Ska en vuxen karl behöva vänta på en lampa

Det var min arbetskamrat Staffan som sa så en gång när vi diskuterade cyklister och trafikregler. Han var en sån där som cyklade överallt: på trottoaren, mot enkelriktat och förstås mot rött ljus.

Medan jag är så där präktigt tråkig och argumenterade för att även vi cyklister är trafikanter och menade att trafikreglerna gäller oss cyklister också. Även om vi betraktar oss som vuxna karlar. Men ungdomarna på jobbet höll med Staffan den där gången minns jag.

Men det är lite lurigt med trafikljuset för cyklister. Det som fungerar så bra för bilister hakar rätt ofta upp sig för cyklister. Till och från jobbet lärde man sig i vilka korsningar det ofta var problem där man var var tvungen att trycka för gående för att ta sig över, men nu på morgonen efter att ha lämnat bilen på verksta'n kom jag på cykel till en för mig ny korsning. Så jag ställde mig för att plikttroget vänta på gönt.

Svisch körde ett par grabbar förbi mig och över vägen mot rött. Tvärnit mellan ett par korsande bilar, men dom kom över. Några andra på cykel stannade bakom mig men ett par andra grabbar körde också över mot rött. Själv hade jag inte så bråttom så jag stod kvar och väntade. Jag fick gott om tid att ta upp mobilen och dokumentera min rödljusstolpe och det gick ett par tre varv innan vi laglydiga fick grönt. En bagatell kan tyckas, men irriterande och skulle det fungera så här dåligt för bilister skulle det nog inte vara en bagatell.                    

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar